KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO THÁNG 11/2023 (MIỄN PHÍ THAM DỰ)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO THÁNG 11/2023

(MIỄN PHÍ THAM DỰ)

Kính gửi: Ban Giám đốc các đơn vị & Phụ trách các Phòng thử nghiệm

            Phòng Thử nghiệm thành thạo (PTP) trực thuộc Công ty Cổ phần Thử nghiệm Thành Thạo Quốc Tế được thành lập tháng 10/2023. Công ty quy tụ các chuyên gia có kinh nghiệm có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật theo yêu cầu của ISO 17025 và các yêu cầu của ISO 17043 về tổ chức thử nghiệm thành thạo. Với phương châm tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo mang tầm quốc tế, IPT cam kết luôn tuân thủ đầy đủ và nhất quán các yêu cầu của ISO 17043:2023 và các quy định liên quan của các Bộ ban ngành.

            Việc thường xuyên tham gia các chương trình PT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2017 và các Quy định về điều kiện hoạt động thuộc quản lý đặc thù của các Bộ ban ngành ở Việt Nam (Quy định PTN đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực môi trường – vimcert, Quy định PTN được chỉ định kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm…) và các văn bản hướng dẫn bổ sung của các đơn vị đánh giá công nhận.

            Chúng tôi đã xây dựng hệ thống và cung cấp các dịch vụ tổ chức chương trình PT phù hợp theo yêu cầu của ISO 17043:2023 (Đánh giá sự phù hợp – Các yêu cầu chung về PT) và đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống để đề nghị Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đánh giá công nhận phù hợp ISO/IEC 17043:2023.

            Với đội ngũ kỹ thuật có kiến thức chuyên môn sâu, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các ý kiến tư vấn miễn phí về hệ thống và kỹ thuật để PTN nâng cao năng lực sau mỗi chương trình thử ngiệm thành thạo mà PTN tham gia.

Để tạo thuận lợi có nhiều chương trình PT để các đơn vị tham gia, nay CÔNG TY TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức các chương trình PT MIỄN PHÍ THÁNG 11 NĂM 2023 như sau:

1. Nội dung chương trình:

picture

2. Phương pháp thử nghiệm:

- Mẫu PT được xử lý như mẫu thông thường, các PTN tham gia có thể tự lựa chọn phương pháp thích hợp.

- Đối với các chương trình PT có quy định áp dụng phương pháp thử cụ thể, nếu PTN sử dụng các phương pháp thử khác, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức trước khi đăng ký để được hỗ trợ.

3. Thời gian:

3.1. Nhận đăng ký: trước ngày 20/11/2023.

3.2. Thời gian gửi mẫu dự kiến: 22/11/2023.

3.3.  Báo cáo sơ bộ: 10/12/2023.

3.4. Báo cáo kết thúc chương trình: 18/12/2023.

4. Đánh giá:

- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 13528:2015: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

5. Bảo mật:

- Ban tổ chức cam kết bảo mật tên và mã số tham gia của các PTN: ngoại trừ Ban tổ chức không một đơn vị, khách hàng, cá nhân nào biết được mã số của các PTN tham gia; trừ khi có sự đồng ý thông qua văn bản của PTN tham gia hoặc theo yêu cầu của Cơ quan chức năng.

6. Thanh toán:

- CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

7. Đăng ký tham gia: Theo phiếu đăng ký tham gia PT đính kèm.

8. Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ

- Địa chỉ: 156/31 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại/ zalo: 0906365962

- Email: info@iptpro.net                                           

- Web: iptpro.net  

Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                          Giám đốc

 

                                                                                                    ThS. Hoàng Ngọc Vinh

 

 

 

Tham khảo:

TOPに戻る